Het ansjovisjaar 1890
Hk 69 aan het vissen met de kuil op ansjovis. Dezelfde kuil waarmee ook haring werd gevangen. De ansjovishandel en ook de visserij was zeer speculatief. Men kon er geen peil op trekken.Het ene jaar was er veel ansjovis en andere jaren soms helemaal geen ansjovis of zo weinig, dat het niet de moeite loonde om er op te vissen. Ook de prijs voor de ansjovis wisselde sterk. Soms werd een anker ansjovis ingekocht voor 30 gulden en weer verkocht voor 90 gulden.

Wieringeraak
Wieringeraak: Een groot (meer dan 10 meter) vissersschip. Het was korter maar breder dan de lemsteraak en had een platte bodem, om droog te kunnen vallen. Dit vissersschip werd bemand door de gebroeders Andringa visser Jur en zijn broers Siep en Klaas en de jongste Piet, van het voormalige eiland Wieringen. Deze vier broers visten hun hele leven al rond Wieringen. We schrijven het jaar 1916 de nacht van 13 op 14 januari als er boven de Noordzee en de Zuiderzee een vliegende stormwind staat met uitschieters naar 11 Beaufort, overal braken de dijken door die nacht.In die nacht is de wieringeraak van de gebroeders Andringa omgeslagen ter hoogte van Vlieland. Alle 4 broers zijn die nacht verdronken.

Botters in span
Botters aan het vissen op zuiderzeeharing in span. Want
meer vaart met vissen in span betekende meer vangst.
De Zuiderzeeharing maakte gebruikte van de toenmalige Zuiderzee als paaigronden en 'kinderkamer'. In het verleden zwommen deze haringen gedurende het voorjaar en de zomer de Zuiderzee in om te paaien. Vissers,  dolfijnen, zeehonden en  bruinvissen maakten gebruik van deze trektocht voor een waar jachtfestijn. De Zuiderzeeharing verdween toen de Afsluitdijk gereed kwam. Het IJsselmeer ontstond en werd zoetwater.
(De Zuiderzeeharing heeft minder wervels is iets korter en dikker dan de gewone haring.)

   

Copyrights Mijn bedrijfsnaam - powered by ISSv3pro